Nekla - nekla.eu

ogonczyk-1.jpg ad71f54f16bce044eeb7d8c40ea92390
1572
2014
05
18
Liczba zdjęć: 45
Niniejsza strona internetowa powstała w ramach operacji pn. „Cztery pory roku” realizowanej w ramach PROW 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.
baner.png 7889766a6af1d54066b80b678301dc03