Nekla - osp.nekla.eu

ogonczyk-1.jpg 1c4479609fdbd3fb18c39b6c6c50acb8
682
2012
01
03
Liczba zdjęć: 7
Niniejsza strona internetowa powstała w ramach operacji pn. „Cztery pory roku” realizowanej w ramach PROW 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.
baner.png bf02b74cae6603feaf86809d96b49bf1