Nekla - www.nsk.nekla.eu

ogonczyk-1.jpg ae425bcb280f611696d7595226320afe
Niniejsza strona internetowa powstała w ramach operacji pn. „Cztery pory roku” realizowanej w ramach PROW 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.
baner.png e9fe163d373c85a5a63a52a28715fb3f